Strona główna | Kontakt  

 

 

.
Liceum Profilowane dla młodzieży 3-letnie:

profil socjalny
- ochrona zdrowia i opieka społeczna

Technikum dla młodzieży 4-letnie w zawodzie:

- technik hotelarstwa
- kucharz

Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla młodzieży 2-letnia w zawodzie:

- kucharz małej gastronomii

Technikum uzupełniające (po szkole zawodowej) w zawodzie:

- kucharz

Limk do bip
Limk do bip